BANK STREET YAKLAŞIMI

Bank Street Yaklaşımı, Lucy Sprague Mitchell’in John Dewey ve Caroline Prett’den etkilenerek oluşturduğu bir yaklaşımdır.

Mitchell’in çocuğun, sağlık ve duygusal gelişimini ön plana çıkaran “bütünüyle çocuk” olarak adlandırdığı yaklaşım, “Bureau Eğitim Deneyimleri” adı altında uygulanmaya başlamıştır.

Bureau Eğitim Deneyimleri bütünüyle öğretmenlerin çocuk felsefesini öğrenmesi amacıyla eğitilmesi olarak özetlenebilir. Breau Eğitim Deneyimleri’nin yürütüldüğü merkezin 69. Bank Street Caddesi’ne taşınmasıyla bu deneyimlerin gerçekleştirildiği okulun adı “Bank Street Collage” olarak değiştirilmiştir. Barbara Biber’ın de katıldığı çalışmalar devam ederken, bu yaklaşımın önemli teorik özellikleri fark edilerek “Gelişimsel Etkileşim Yaklaşımı” olarak adlandırılmıştır.

Bank Street okullarının misyonu; çocukların ve öğretmenlerin eğitimlerini geliştirmek ve bunu yaparken öğrenme ve büyüme hakkındaki uygulanabilir bilgileri içeren eğitim sürecini uygulamak, öğrenme ve öğretme ile dış dünya arasında anlamlı bir bağ kurmaktır.

Toplum içindeki aileyi, okulu, yetişkin ve çocukları bir bütün içinde ele alarak etkileşimde bulunmak, daha iyi bir toplum inşa etmek hedeflenmektedir.

Bank Street Yaklaşımı eğitimin deneysel doğası üzerinde durmakta ve planlanmış bir müfredat yerine, çocuklarla sürekli çalışarak ve yeni fikirleri (etkinlikler, materyaller..vb.) deneyerek çocuklara eğitim verilmesini sağlamaktadır.

Bank Street Yaklaşımı’nda çocukların kendi dünyalarını anlamaları için yaptıkları etkinliklere “Sosyal Çalışmalar” denilmektedir. Sosyal çalışmaların anlamı, çocukların kendisi, ailesi ve toplumla arasındaki ilişkiyi kavramaları ile ilgilidir.


Temel İlkeleri

• Gelişim basit bir yol değildir. Gelişim insanların deneyimlerine göre değişim
gerektiren, basitten karmaşık bir yapıya, tek bir bireyden topluma doğru olan bir süreçtir.

Bireylerin tek bir gelişim yolu olamaz. Birçok olasılık vardır. Yaşamlarının başladığı andan beri kazandıkları deneyimler bir kenara atılamaz. Fakat karmaşık sistemlere uyumlu hale getirilebilirler. İnsanlar en üst düzeydeki seviyeye çıkmak için onun altındaki seviyeleri geçmiş olmalıdır. Çözülmesi gereken en büyük problem, gelişimde bir seviyeden diğerine geçiş sürecinin nasıl olacağıdır.

Gelişim süreci durağanlık ile hareketliliği kapsamaktadır. Eğitimcilere düşen temel görev, çocukların yeni öğrenimlerine yardım etmek ile onları gelişimleri için cesaretlendirmek arasındaki dengeyi sağlamaktır.

• Çocuklar gelişirken dünyalarına birçok şey eklemekte ve genel olarak daha çok fiziksel ve sembolik yolları kullanmaktadır.

Çocukların kendi duyguları ve deneyimleri, diğer insanlar ve nesneler ile ilişkileri sonucu oluşmaktadır. Bu kişisel bilgiler sürekli tekrarlarla oluşturulmaktadır.

Büyüme uzlaşmayı içerir. Çocuğun kendisiyle ve diğer insanlarla uzlaşması çok önemlidir ve gelişim için gereklidir.

Bank Street Yaklaşımında;

Bank Street Yaklaşımı’nın öğretmeni, program geliştirici olarak görülmektedir. Öğretmen programı geliştirmek için çocukların nasıl büyüdüklerini ve sosyal etkinliklerin onları nasıl
etkilediğini bilmekle yükümlüdür.

Bank Street Programı’nda en dikkatli şekilde oluşturulan aktivitelerden biri resimdir. Haftada iki kez bir resim uzmanı sınıfa gelmekte veya sınıf öğretmenleri tarafından öğrenciler her istediğinde sınıfa davet edilerek çalışmalar gerçekleştirilmektedir.


Boyama malzemeleri beş temel renk (sarı, kırmızı, mavi, siyah ve beyaz) tempera boya, bir fırça, bir su kabı ve süngerden oluşmaktadır.

Bank Street Programı’nda boyama çalışmalarının yanı sıra “Gezi Programları” da önemli bir yer tutmaktadır. Gezi programları planlanırken öğretmen, çocukların yaparak-yaşayarak
öğrenmeleri için planlamalar yapmakla beraber, etkinliğin aşamaları ve sonucu hakkında da dikkatli bir şekilde düşünmelidir.

Bank Street Programı’nda “Farklılık Kavramı” üzerinde de önemle durulduğu ve bu kavramın tüm ele alınan durumlara uygulandığı gözlemlenmektedir.

Örneğin, “Aile” kavramına baktığımızda, bu kavramın çocuklar için farklı anlamları olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bir çocuk için aile, bir anne, bir baba ve kardeşlerden ibaretken, başka bir çocuk için, bir anne ya da bir baba, bir başka çocuk için ise, tatildeyken ya da evden uzaktayken kendisine bakmak için tutulan bir kişidir.
Benzer Yazılar