Beslenme: Büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin insan vücudunda kullanılmasıdır.

Besin: Yenebilen bitki ve hayvan dokuları “besin” olarak tanımlanmaktadır.

Besin ögesi/elementi: İnsan vücudu besinlerin bileşiminde bulunan su, protein, yağ (lipid), karbonhidrat, mineraller, vitaminler ile diğer ögelerden oluşmuştur.
Bitki ve hayvan dokularının yenilebilen kısımları olarak tanımlanan besinler su, organik ve inorganik ögelerden oluşmuştur. Bu ögelere besin ögeleri veya besin elementi denir.

Yeterli beslenme: Genellikle vücudun yaşamını ve çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerji ve besin ögelerinin yaş, cinsiyet, fizyolojik durum ve fiziksel aktivite göz önünde bulundurularak gereksinme miktarlarında sağlanması anlamına gelir.

Dengeli beslenme: Enerjinin yanı sıra bütün besin ögeleri arasındaki dengenin sağlanmasıdır.

Metabolizma: Besinlerin emildikten sonra vücutta kullanılıncaya kadar geçirdikleri kimyasal olayların tümüdür. Vücutta meydana gelen kimyasal tepkimelerdir. Metabolizma iki türdedir:

1. Yıkım (katabolizma): Besin ögesi parçalanarak serbest enerjinin açığa çıkmasıdır.

2. Yapım (anabolizma): Bazı yapıtaşları ögeler veya yıkım sonucu oluşan ögeler tekrar birleşerek vücudun yapısında bulunan protein, yağ, karbonhidrat ve nükleik asitleri sentezler.

Bazal Metabolizma: Canlının tam dinlenme sırasında kas hareketi yapmadan, vücuttaki canlılık olaylarının sürmesi için gereken enerjiyi sağlayan metabolizmaya bazal metabolizma denir.Benzer Yazılar