HEAD START YAKLAŞIMI

ABD’de 1965’de ‘’HİÇBİR ÇOCUK GERİDE KALMASIN’’ sloganıyla düşük gelirli ailelerden gelen çocukların desteklemesi amacıyla ortaya çıkan bu sistem, çocukların kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerle daha iyi öğrendikleri esasına dayanır.
Bu yaklaşımın kurucusu Marian Wright Edelman’dır.

Program yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.

Aile ve toplum da eğitime katılmaktadır.

Fiziksel sağlık dahil tüm gelişim alanlarını kapsamaktadır.

Head Start Programı, yapılandırılmış bir çerçeve programdır.

Eğitim, Sağlık, Aile Katılımı ve Sosyal Hizmetler olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.


Eğitim


Head Start eğitim programları her çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Çocukların sosyal, duygusal, zihinsel gelişimleri çok çeşitli öğrenme deneyimleriyle desteklenir.

Sağlık


Program tüm çocukların, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlar. Çocukların sağlıklı olmaları için ruh sağlığı, diş ve vücut sağlığı ve beslenmeyi içeren zorunlu sağlık programları hazırlamıştır.


Ebeveyn Katılımı


Head Start Programının önemli bir bölümünü aile eğitimi, program planlama, aktivite oluşturmanın yer aldığı aile katılımı oluşturur. Head Start Programı’nda ebeveyn katılımının en önemli unsurlarından birisi, model almadır. Bu programda ebeveynleri ücretli yardımcı ya da öğretmen rolünde görmek çok yaygındır.

Sosyal Hizmetler


Programın bir parçası olan sosyal hizmetler, ailelere çeşitli alanlarda yardımcı olmak amacıyla kurulmuşlardır. Bu kuruluşlarda çalışan personel, ailelere, ihtiyaçlarını nereden nasıl karşılayacakları konusunda bilgi verirler.


Head Start Programının Sınıf Ortamı

Sınıf; çocukların, eğitimcilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenir. Head Start Okulları’nın temel özelliği, çocukların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktır. Bu nedenle sınıfın tüm detayları, çocukların gözünden düşünülür ve gerçekleştirilir. Eğitim materyallerinin; uzun süreli kullanıma hizmet eden, maliyeti düşük ve sağlam olmalarına dikkat edilir. Ayrıca aile katılımı düşünülerek ve çocukların gözlemlenmesine olanak sağlayacak şekilde sınıf büyüklükleri tespit edilir.


Benzer Yazılar