KOLOSTRUM SÜTÜ

Annenin ilk sütüne kolostrum denir. Kolostrum gebeliğin son aylarında ve doğumu izleyen 2-3 gün içinde salgılanan sarı alkalen bir ön süttür.

Bağırsak florası: Kolostrum özelliği itibariyle bebeğin henüz gelişmemiş bağırsak florasının gelişimini destekler.

Sindirim Sistemi: Sindirim sistemini destekler. Yine yenidoğan bebeklerde sindirim sistemi henüz gelişmediğinden bakteri ve enfeksiyonlara açıktır. Kolostrum bu tehlikeyi en aza indirir.

Mekonyumun Atımı: Bebeğin ilk dışkısı olan mekonyumun geçişini teşvik eden hafif müshil etkisi vardır. Kolostrum, kan hacminin azalması nedeniyle doğumda büyük miktarlarda üretilen ölü kırmızı kan hücrelerinin atık ürünü olan aşırı bilirubini bebeğin vücudundan temizler ve sarılığın önlenmesine yardımcı olur.

Bağışıklık Bileşenleri:
Kolostrumun en önemli özelliği, dünyaya yeni gözlerini açan bebeğin bağışıklık sistemine yaptığı katkıdır. Kolostrum bileşimi, yüksek oranda protein, antikor ve immunoglobülin içerir.

Normal anne sütüne göre;

protein, vitamin A, immunoglobin, sodyum ve klorid içeriği daha zengin;

karbonhidrat, potasyum ve yağdan daha fakirdir.

Benzer Yazılar