Malnutrisyon Nedir?

Mal: kötü
Nutrisyon: beslenme
Bir veya daha çok besin öğesinin eksik veya dengesiz alınması sonucu ortaya çıkan patolojik bir durumdur. Bu durum protein yetersizliği, enerji yetersizliği ya da her ikisinin birlikteliği ile beraber olabilir. Özellikle çocukların en fazla büyüyüp geliştiği dönem olan bebeklik döneminde (0-2 yaşlarında) sık görülür.

Günümüzde 5 yaş altı ölümlerin %49’unu oluşturan malnutrisyon yol açtığı sonuçları ve ölüm oranı ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Malnutrisyon, vücutta her sistemi etkiler ve ağır komplikasyonlara neden olabilir. Malnutrisyon, başlangıçta fiziksel büyümeyi, daha ileri durumlarda ise zihinsel gelişimi etkiler.

Malnutrisyon nedeniyle organizmada oluşan değişikliklerin sonucunda besinlerin sindirim ve emilimi bozulur, vücudun mikroorganizmalara direnci azalır. Çocuklar çabuk hastalanır ve hastalıklar sıklıkla tekrarlanır, iştahsızlık gelişir, bu durum besin tüketimini azaltır böylece kötü beslenme ile hastalıklar arasında kısır bir döngü gelişir çocuk ölümleri artar.

Malnutrisyon Nedenleri

Birincil nedenler
Yetersiz alım
Açlık (kuraklık, kıtlık)
Yoksulluk (düşük gelir)
Eğitim düzeyi düşüklüğü (batıl inançlar, beslenme alışkanlıkları)


İkincil nedenler

Yetersiz sindirim (Cerrahi, kısa barsak sendromu)
Yetersiz emilim (Kistik fibrozis, çölyak hastalığı)
Yetersiz alım (Anatomik defektler, yarık damak, yarık dudak)
Artmış ihtiyaç (Büyüme, gebelik ve laktasyon dönemleri, enfeksiyonlar)
Fazla atılım, hızlı katabolizma (Enfeksiyonlar, maligniteler,
yanıklar)

Benzer Yazılar